Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (11/01/2018)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (11/01/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 11 de gener de 2018
Hora: 09:20 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 26 de la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2017.

2. Línees d’actuació.

3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1Desistiment del procediment de contractació del servei de tractament dels residus de les deixalleries de Mataró. (exp. 151/2016)

4.2. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de tractament dels residus de les deixalleries de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 45.866,94 euros, IVA no inclòs. (exp. 1/2018)

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.3 Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 276/17 de 17 de novembre de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, dictada en el Procediment abreujat núm. 48/2017 V , interposat per LMSQ

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D´INGRESSOS

5.1 Aprovació inicial Bases de subvenció de l’ICIO per a obres de millora de qualificació d’eficiència energética

5.2 Aprovació inicial de les bases de subvenció de l’ICIO per obres de rehabilitació en edificis i habitatges

6. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.
 

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 6 de novembre de 2017