Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA) (30/01/2018)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA) (30/01/2018)

Dia
Hora
Lloc
carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10, de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Mataró, 26 de gener de 2018

 

Benvolgut/da senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 30 de gener a les 19.00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10, de Mataró, i amb el següent Ordre del Dia:


1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del Consell d’Administració del dia 19 de desembre de 2017.

2. Proposta adjudicació del concurs convocat per l’adjudicació de les obres del Projecte d’Urbanització del PMU “El Rengle”: Zones verdes pendents d’urbanització de l’illa 3, entre els carrers Jaume Vicens Vives, Tordera i Passeig de la Marina, àmbit 1.

3. Proposta adjudicació del concurs convocat per l’adjudicació de les obres de modificació del Projecte d’urbanització de la UA-84 EIX HERRERA- ESCORXADOR, POLÍGON 1.

4. Proposta adjudicació del concurs convocat per la transmissió de l’indivís de l’11,40% de la finca resultant B1 i la finca resultant B2, del Projecte de Reparcel.lació de la UAd-83 LEPANTO-CHURRUCA EL RENGLE.

5. Proposta adjudicació de diverses obres i treballs relatius a l’abastament d’aigua potable, subministrament de gas i subministrament d’energia elèctrica, inclosos en la modificació del Projecte d’urbanització de la UA-84 EIX HERRERA- ESCORXADOR, POLÍGON 1.

6. Proposta de venda de la plaça número 79 de l’aparcament del carrer Antoni de Capmany 83.

7. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

8. Informació relativa a altres temes d’interès.

 

 


9. Sobrevinguts.

10. Precs i preguntes.

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

 

 


President del Consell d’Administració
Juan Carlos Jérez Antequera