Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (4/5/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (4/5/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4896/2018 de 31 de maig
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 4 de juny de 2018.
Òrgan: Secretaria General


Dia: dilluns 4 de juny
Hora: 14:30 h
Lloc: Sala dels Lleons

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 22 de maig de 2018


2 DESPATX OFICIAL


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’intervencions preventives comunitàries emmarcades en el Pla Municipal de Drogodependències, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 57.829,60 euros, IVA no inclòs.

CIM D’ACCIÓ SOCIAL

-Habitatge-

4 Aprovació del Pla Local d’Habitatge de Mataró


-Igualtat i ciutadania-

5 Acordar l’exercici de l’acció popular per l’agressió a una veïna de Mataró.

 

-Area de Drets Socials i Serveis a les persones-

6 Aprovació del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola


CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

7 Donar compliment de la Sentència núm. 357 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 3 de maig de 2018, que estima parcialment el recurs d'apel•lació núm. 81/2016, interposat contra el Projecte reparcel•lació de la UA-89d Ernest Lluch–Valldeix, en relació a les indemnitzacions de la finca de l’Av. del Maresme, 8-12.


CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

8 Aprovació inicial del “Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millores de la calçada de la via pública de l’any 2018”, per un import de 845.317,63 euros (IVA inclòs).

9 Aprovació inicial del “Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels quadres AI, AJ i AO”, per un import de 445.415,14 euros (IVA inclòs).

10 Aprovació inicial del “Projecte de les obres de millora de les àrees de jocs infantils – Fase 1”, per un import de 366.683,02 euros (IVA inclòs).


-Servei d’Equipaments Municipals-

11 Aprovació inicial del “Projecte bàsic i d’execució de l’adequació de les grades del CMF de Cirera”, per un import de 35.807,54 euros (IVA inclòs).

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

12 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 66/2018, de 5 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 265/2017-F, contra la resolució de data 15 de febrer de 2017.

13 Donar compliment al contingut de la sentència de 2 de maig de 2018, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 59/2017-F, contra la resolució formulada per Decret núm. 4158/2017, de 8 de maig, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern.


PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

14 Aprovar la imposició de sancions a I.P.G per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

15 Aprovar la imposició de sancions a J.P.L per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

16 Aprovar la imposició de sancions a M.B.I per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

17 Aprovar la imposició de sancions a A.H i X.A.R. per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos


-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

18 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per DJFF.

19 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per NQA.

20 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MLLGC.

21 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per EBA I CEB.

22 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RLH.

23 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ATR.

 

L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
 

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor