Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'octubre (22/10/2018)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'octubre (22/10/2018)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8888/2018 de 18 d’octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 22 d’octubre de 2018
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 22 d’octubre de 2018, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica

1 Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2019.


Servei d’Ingressos

2 Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019.

3 Aprovació provisional de les bases de subvencions relacionades amb la fiscalitat municipal, per a l'exercici 2019


. Direcció de Recursos Humans

4 Aprovació de la plantilla i de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró 2019.

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor