Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juliol (05/07/2018)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juliol (05/07/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Matarí

Ordre del dia

DECRET
6100/2018 de 2 de juliol
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 5 de juliol de 2018
Òrgan: Secretaria General

Dia: dijous 5 de juliol de 2018
Hora: 19,00 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial


ORDRE DEL DIA


1 Presa de possessió de la Sra. Elizabet Ruiz Moreno al càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Mataró.

2 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 7 de juny de 2018 i extraordinària urgent del dia 9 de juny de 2018.


3 DESPATX OFICIAL
 

DICTAMENS ALCALDIA

4 Aprovar modificar la composició de la Comissió Informativa Municipal d’Acció Social.

5 Aprovar la designació de representant municipal en diverses entitats públiques o privades.

6 Aprovar la retribució corresponent a la regidora Elizabet Ruiz Moreno


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

7 Aprovació expedient modificació de crèdit del pressupost municipal de l’exercici 2018.


CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

8 Ratificar el decret d’alcaldia de canvi de nomenament del membre designat pel grup municipal VOLEMataró en el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

9 Ratificar el decret d’alcaldia de denegació de la suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu recorregut en reposició de pròrroga de suspensió de llicències per l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries.

10 Desestimar recurs de reposició interposat contra la pròrroga de suspensió de llicències per l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries.

11 Aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació sector Carretera de Cirera.


Desenvolupament Sostenible

12 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 2-7-2018 relatiu a l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Mataró.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES, amb el suport de VOLEMataró, sobre el model comercial de Mataró.

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per sol•licitar un acte d’homenatge al primer aniversari dels atemptats de la Rambla de Barcelona.

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació urbanística del sector C1 i la possible ampliació del centre comercial Mataró Parc.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya relativa al Pla de Mobilitat de Mataró.

17 Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, amb el suport de la regidora no adscrita, per mirar de reduir els residus plàstics als equipaments municipals i als bars i restaurants de la ciutat.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per impulsar una moneda local per a Mataró.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per donar resposta als greus problemes que té l’escola Maria Mercè Marçal.

20 Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita per tal d’efectuar un estudi per la implementació de cobertes verdes als edificis de titularitat municipal.

 

PRECS I PREGUNTES

21 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’aparcament al Passeig Marítim.

22 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’activació automàtica dels semàfors.

23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació a la replantació d’arbres.

24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el progrés dels pactes polítics del PAM 2016 en relació a serveis bàsics a prestar a la ciutadania per realitzar enterraments d’altres confessions.

25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’accés i mobilitat a les platges de Mataró.

26 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre l’estudi de la possibilitat de crear una funerària municipal.

27 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre el dia mundial de la Síndrome de Down.

28 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per celebrar a Mataró l’esdeveniment “Liceu a la Fresca”.

29 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre les màquines de “Vending” a tots els edificis públics municipals.

30 Pregunta que presenta la regidora no adscrita respecte a la proposta de resolució sobre l’amiant aprovada en data 3 de novembre de 2016.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró respecte al servei del Mataró Bus i les relacions contractuals que mantenen amb l’ajuntament.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre atacs a entitats i simbologia religiosa a la nostra ciutat.

33 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que s’investigui si s’està tramitant la documentació necessària per regularitzar a persones immigrades de manera fraudulenta a Mataró.

34 Prec que presenta la regidora no adscrita per dotar algun vehicle de la Policia local amb desfibril•lador.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’aparcament del carrer Biada cantonada carrer Tetuan.

36 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la brutícia del voltant dels contenidors.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les actes de l’Audiència Prèvia.

 


L'Alcalde
David Bote
 
Paz En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor