Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Gestió de l'Espai Públic (14/05/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Gestió de l'Espai Públic (14/05/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de Via Pública (Pl. Granollers, núm. 11)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 16 d’abril de 2019.

2. Donar compte dels decrets signats de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic.

3. Línies d’actuació.

Protecció Civil

1. Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme de les platges de Mataró (Temporada 2019).

Espais Públics

1. Aprovació inicial del «Projecte de renovació de l’enllumenat públic del quadre OI», per un pressupost d’execució per contracte de 110.925,16 euros IVA inclòs.

Equipaments Municipals

1. Aprovació inicial del “Projecte d’execució d'instal·lació d’un sistema de reforç de la climatització a la Biblioteca Pompeu Fabra” per import 79.903,80 € IVA inclòs.

2. Informar sobre l’acord amb Mataró Energia Sostenible (MESSA) per a la connexió a la xarxa del Tub Verd i el subministrament d’energia als següents equipaments municipals: Poliesportiu Eusebi Millán, Camp Municipal de Futbol Pla d’en Boet, Camp Municipal de Futbol Can Xalant, Escola Torre LLauder, Escola Camí del Mig i Escola Bressol Tabalet.

4. Propostes a la Junta de Govern Local

Assessorament, Gestió i Planificació

1. Imposar una sanció de 300,51 euros a A.F.S.B, per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos (Exp. 023/19 GP).

2. Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.E.G., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 600,00 euros, per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e, una sanció de 300,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b i una sanció de 150,25 per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos (Exp. 358/18 GP).

3. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 110/2019, de 30 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 229/2018-BR contra la resolució de data 3 d’abril de 2018.

5. Temes sobrevinguts.

6. Precs i preguntes.

7. Aprovació de l’acta de la present sessió.


La secretària
Victoria Costa Coto