Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró extraordinària (18/12/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró extraordinària (18/12/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta número 8 de la sessió ordinària del dia 5 de desembre de 2019.

2. Donar compte dels decrets signats de l’Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia

3. Línies d’actuació

3.1 Presentació avant projecte pressupost per l’exercici 2020.

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Inici d'un acord marc amb varis empresaris per a la posterior adjudicació de contractes derivats per a l'adequació d'immobles de polítiques d'habitatge de l' Ajuntament de Mataró. Import màxim d'adjudicació: 1.000.000,00 euros, IVA no inclòs.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

SERVEI D’INGRESSOS

5.1 Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020.

5.2 Aprovació definitiva de les bases de subvencions relatives a la fiscalitat municipal per a l'exercici 2020.

5.3 Aprovació de les modificacions dels acords municipals de delegació a la Diputació de Barcelona de les facultats de gestió i recaptació de la taxa per cementiris municipals.

SERVEIS DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.4 Donar-se per assabentats de la subrogació de l’empresa FCC Medio Ambiente, en els drets i obligacions de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA en el contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges.
 

La secretària
Immaculada Pruna Ribas