Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania (04/12/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania (04/12/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió de data 20 de novembre de 2019

2.- Donar compte dels decrets signats de l'àmbit de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania

3.- Línies d’actuació

Servei d’Equipaments Municipals

1.- Projecte executiu d’adequació de la planta baixa de la Nau Minguell com a Escola de Música. 387.000E ( IVA inclòs)

4.- Propostes a la Junta de Govern Local

Servei d’Assessorament i Gestió

1.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 271/2019, de 18 de novembre de 2019, dictada pel Jutjat Conteciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 269/2019-D contra el decret 2257/2019, de 2 d’abril, del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern

5.- Temes sobrevinguts

6.- Precs i Preguntes