Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania (09/10/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania (09/10/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 25 de setembre de 2019

2.- Donar compte dels decrets signats de l'àmbit de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania

3.- Línies d’actuació

Servei d’Equipaments Municipals

1.- Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de reforma i adequació del local de Can Xammar com a nou «Espai Mataró»


2.- Instal-lació del nou sistema de climatització a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra – fase 2


Servei d’Espais Públics

1.- Aprovació inicial de Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública. Any 2019

Servei de Protecció Civil i Salut

1.- Pla d’actuació en relació a la presència de senglars a les zones urbanes i agrícoles

2.- Atenció als gossos potencialment perillosos custodiats al CAAD

3.- Informació sobre l’ampliació provisional del CAP de Cirera-Molins

4.- Propostes a la Junta de Govern Local

Servei d’Assessorament i Gestió

1.- Imposar una sanció de 400’51€ a A.M.C, per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, per trobar-se el gos potencialment perillós en un lloc públic sense morrió ( Expedient 093/19 GP)

2.- Imposar una sanció de 700€ a H.M.M.C, per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública ( Expedient 110/19 GP)

3.- Imposar una sanció de 800€ a S.T.V, per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, en un parc infantil ( Expedient 134/19 GP)

4.- Imposar diverses sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos a J.R.D : una sanció de 2.404’05€ per la comissió d’una infracció molt greu, per tenir el gos sense la llicència muncipal pertinent; una sanció de 200€ per la comissió d’una infracció greu, per no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil; una sanció de 300’51€ per la comissió d’una infracció greu, per incomplir la obligació que el gos estigui indentificat amb un microxip; i una sanció de 780€ per la comissió d’una infracció greu, per portar els gossos deslligats i sense morrió a la via pública ( Expedient 07/19 GP)

5.- Revocar l’acord de la Junta de Govern Local, de 25 de febrer de 2019, que resol la imposició de diverses sancions a J.R.L, per infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, perquè no es va tenir en compte la declaració de responsabilitat i de pagament voluntari presentada amb anterioritat per la interessada ( Expedient 291/18 GP)

5.- Temes sobrevinguts

6.- Precs i Preguntes