Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i Sostenibilitat (25/02/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i Sostenibilitat (25/02/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre. (2a planta despatx 13)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 25 de febrer 2019.
Hora: 9:00 h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.(2a planta despatx 13)

 ORDRE DEL DIA

1. Acta anterior del dia 28 de gener de 2019.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Sostenibilitat.

3.1. Decrets de Serveis Territorials i Sostenibilitat des de la data 18/01/2019 fins al 15/02/2019.

4. Línies d’actuació.

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

4.1. Pla pilot dels erms

4.2. Modificació puntual del Pla especial d’equipaments Mataró Nord per a l’ampliació del CAP Rocafonda
i trasllat de les noves pistes de petanca.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

4.3. Temporada de platja 2019

5. Propostes a la Junta de Govern Local.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

5.1. Donar compliment de la Sentència ferma del jutjat contenciós administratiu 8 de Barcelona en recurs ordinari 7/2016 que declara anul·lada i deixada sense efecte la condició de disponibilitat de la llicència municipal d’obres atorgada per la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entremitgeres del carrer Camí Ral 306.

5.2. Donar-se per assabentats de la de la sentència del Jutjat contenciós administratiu 16de Barcelona de 13 de juny de 2018 (recurs 547/2010 B1), que desestima el recurs ordinari interposat per Asociacion Oikos Ambiental contra de la resolució administrativa impugnada, sense costes.

Desenvolupament Sostenible

5.3. Aprovar inicialment la revisió del Pla d’Acció en matèria de contaminació Acústica de Mataró.


6. Precs i Preguntes.

 

La secretària de la CIM de Serveis Territorials i Sostenibilitat

 
Elisabeth Massó i Sanabre
Mataró, 20 de febrer de 2019