Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (26/02/2019)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (26/02/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 26 de febrer
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del consell d’administració del dia 29 de gener de 2019.

2. En relació a les obres de reforma de l’aparcament soterrani de la Plaça de les Tereses, es proposa:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.
b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

3. En relació a les obres d’electrificació de la fase 1 de laUA-89 ERNEST LLUCH, es proposa:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres d’electrificació.
b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

4. En relació a les obres del projecte d’urbanització del Pla Parcial El Rengle. Fase 3. Plantació d’Arbrat, es proposa:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres de plantació.
b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

 

5. Proposta ratificació de la modificació  del contracte adjudicat a EIFFAGE ENERGIA, SLU relatiu a les obres de la modificació  del Projecte d’Urbanització  de la UA-84 EIX HERRERA - ESCORXADOR. POLÍGON 1. LOT 2 ELECTRIFICACIÓ.

6. Informació relativa a altres temes d’interès.

7. Sobrevinguts.

8. ecs i preguntes.

 


President del Consell d’Administració
Juan Carlos Jerez Antequera
 

Mataró, 25 de gener de 2019