Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (26/11/2019)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (26/11/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta corresponent a la reunió del consell d’administració del dia 29 d’octubre de 2019.

2. En relació al subministrament, implantació i manteniment d’un sistema de control i gestió de mobilitat urbana a la ciutat de Mataró:

a. Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació del subministrament i serveis.
b. Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
c. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
d. Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

3. Proposta autorització per la formalització de la transmissió del local del carrer Floridablanca 118 (Plaça Pepa Maca) a favor de l’Ajuntament, en exercici de l’opció de compra constituïda en data 15 de juliol de 2009.

4. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

5. Informació relativa a altres temes d’interès.

6. Sobrevinguts.

7. Precs i preguntes.


President del Consell d’Administració
Juan Carlos Jerez Antequera