Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/01/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/01/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

S. Ref.:Sessions de la Junta de Govern local
N/REF. 2019/000000781
ASSUMPTE: DECRET
Òrgan: Alcaldia


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 de gener, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, perdeliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 28 de desembre de 2018


2 DESPATX OFICIAL

CIM D’ACCIÓ SOCIAL


3 Aprovar el Pla d’Infància i adolescència 2019-2022

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-


4 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de
treball principal presentada per BFR


5
Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de
treball principal presentada per LMD


6
Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de
treball principal presentada per MPVS