Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern de Local (25/2/2019)

Escoltar

Junta de Govern de Local (25/2/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 25 de febrer
Hora: a les 14:30 h

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 25 de febrer de 2019, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 11de febrer de 2019

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

-Servei d’Espais Públics-

Aprovació inicial del Projecte de l’aigua i del clavegueram del carrers Joan Maragall, Molí de Vent, Sant Miquel i Ronda Rocablanca, per un import de 429.287,71 euros IVA inclòs.

4 Aprovació inicial del Projecte de les obres de construcció de les arteries principals del dipòsit cota 70 situat a la Ronda Bellavista, tram Ronda President Tarradellas i al pas de l’autopista C-31D de Mataró, per un import de 987.894,18 euros IVA inclòs.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic

6 Aprovar la imposició de sancions a H.L. per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

7 Aprovar la imposició de sancions a J.R.L.per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

8 Aprovar la imposició de sancions a A.Z.per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

Aprovar la imposició de sancions a A.P.B. per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.


PRECS I PREGUNTES

 

Alcalde,
David Bote Paz