Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (23/12/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (23/12/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
La Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 de desembre de 2019, a les 13:00 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 10/12/2019

2 . DESPATX OFICIAL

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Inici d'un acord marc amb varis empresaris per a la posterior adjudicació de contractes derivats per a l'adequació d'immobles de polítiques d'habitatge de l' Ajuntament de Mataró.
Import màxim d´adjudicació: 1.00.000,00 euros, IVA no inclòs.

4. Iniciar el procediment de contractació de l’acord marc pel servei d’ impressió de desplegables i cartells a les empreses Gráficas San Sadurni SLU, CG Creaciones Gráficas SA i Norprint SL, per un import fixat com a màxim de fins a 155.916,04 €, iva no inclòs.

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

-Servei de Llicències d’Obres i Activitats-

5. .Donar per complimentada la sentència del Jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona (recurs 362/18 ), que estima recurs contencios administratiu contra la resolució de 2 de juliol de 2018 que imposava una sanció de multa i l’anul•la.

PRECS I PREGUNTES


L’Alcalde,
David Bote Paz