Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'abril (30/04/2019)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'abril (30/04/2019)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 30 d’abril de 2019, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Formació de les meses electorals per a les Eleccions Municipals i Europees del dia 26 de maig de 2019.


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor