Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de gener (28/01/2019)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de gener (28/01/2019)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 28 de gener 2019
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 28 de gener de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


DICTAMENS

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2019.
 


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor