Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de juliol (09/07/2019)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de juliol (09/07/2019)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper dimarts 9 de juliol de 2019, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1 Moció d'Alcaldia sobre règim de sessions del Ple.
 
2 Moció d'Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals Informatives.
 
3 Moció d'Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors.
 
4 Moció de l'Alcaldia sobre determinació del número, funcions i retribucions del personal eventual.
 
5 Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en diverses entitats públiques o privades.
 
6 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 4967/2019 de 19 de juny, sobre el nomenament de Tinents d'Alcalde.
 
7 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm 4975/2019, de 19 de juny, sobre creació, composició i competències de la Junta de Govern Local
 
8 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de juny,  sobre delegació de competències a regidors delegats.
 
9 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 5304/2019 de 3 de juliol,  de revocar temporalment la delegació de competències en matèria de Seguretat Pública.
 
10 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm.5428/2019 de 5 de juliol, Regidories per l'impuls de comeses específiques.
 
11 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 5433/2019 de 5 de juliol,  d’Organització i Competències del Govern Municipal
 
12 Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de representants municipals en diverses entitats públiques o privades.

13 Donar compte Decret de l’alcaldia de modificació d’Organigrama.

14 Proposta de Festes Locals per a l’any 2020


L’ALCALDE
David Bote Paz