Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'octubre (24/10/2019)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'octubre (24/10/2019)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret Núm. 8233/2019 de 21 d’octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 24 d’octubre 2019

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 24 d’octubre de 2019, a les 19:10 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


Servei d’Ingressos

1 Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020.

2 Aprovació provisional de les bases de subvencions relatives a tributs  municipals per a l'exercici 2020.


Direcció de Recursos Humans

3 Aprovar la modificació de la Plantilla de Personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2019.

4 Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2019.

 

L'Alcalde

David Bote Paz

En dono fe,

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor