Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'octubre (03/10/2019)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'octubre (03/10/2019)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 5-9-2019

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Moció d’Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.

4 Canvi representant en el Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.

5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 7546/2019 de 30 de setembre, de designació de representants municipals en el Centre de Normalització Lingüística del Maresme.


COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

6 Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2018.

7 Donar compte de l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per la Intervenció General corresponent a l’exercici 2018


CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

Secretaria General

8 Aprovació delegacions de competències del Ple a la Junta de Govern Local


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

9 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ARV.

10 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MASG

11 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MMD

12 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CBM

13 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RLH

14 Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la pròrroga de l’Acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del Programa “Treball i Formació” promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica

15 Aprovar l’actualització de l'Inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Mataró a 31/12/2018.

16 Aprovar l’expedient de modificació de pressupost i de les bases d’execució de l’exercici 2019.

Compres i Contractació

17 Aprovar la pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal•lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.

18 Prorroga dels dos lots del contracte de concessió per a la conservació, instal•lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró


IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per demanar la confecció d’un pressupost de base zero.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a l’aparcament públic a la ciutat.


PRECS I PREGUNTES

21 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en referència als premis Fem Mataró 2022 a entitats sense ànim de lucre, per al desenvolupament de projectes innovadors d’estratègia de ciutat, edició 2019.

22 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat de la zona verda al costat de la Ronda President Tarradellas.

23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre algunes maniobres d’autobusos.

24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre diferents problemàtiques a l’inici del curs escolar.

25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el compliment de l’Ordenança de Tinença d’Animals Domèstics del novembre del 2017.

26 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la pista poliesportiva de Cirera.

27 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el manteniment de la sala d’actes de l’Institut municipal Miquel Biada.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la qualitat del servei de càtering en col•legis.

 

L'Alcalde

David Bote Paz

En dono fe,

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor