Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (22/10/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (22/10/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 22 d'octubre de 2020

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l’acta número 3 de la sessió ordinària del 8 d’ octubre del 2020 i de l’ acta número 4 de la sessió extraordinària del dia 19 d’octubre

2. Donar compte dels decrets signats de l'Àrea d’Administració General i Bona Governança

3. Línies d’ actuació

4. Propostes a la Junta

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1. Donar-se per assabentada de la sentència núm.165/2020 de 28-07-2020, del Jutjat Contenciós administratiu núm.15 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm 448/2019, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per la Sra. M. Sandra Castro López

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4. 2. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AOB

4. 3. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per EMF

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4. 4. Autoritzar, disposar i reconèixer les despeses del servei de recollida de residus i neteja viària i del passeig marítim i de les platges de Mataró, corresponents a part del mes de maig i dels mesos de juny, juliol i agost de 2020.

4. 5. Donar compte de l’informe d’execució pressupostària corresponent al 3r trimestre 2020.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1. Aprovar la concertació d'una nova operació d'endeutament a llarg termini, d'import màxim 1.654.974,05 amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2020.

5. 2. Aportació de socis per compensar resultats negatius d’exercicis anteriors mitjançant la cancel·lació del saldo pendent del préstec amb PUMSA per la Nau Minguell

5. 3. Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre de 2020.

6. Precs i preguntes


Immaculada Pruna Ribas

La secretària

Mataró, 19 d'octubre de 2020