Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació del Territori. Caràcter ordinari (27/10/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació del Territori. Caràcter ordinari (27/10/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 27 d'octubre de 2020

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l’acta número 1 de la sessió ordinària del dia 22 de setembre de 2020.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic

Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 16 de setembre i el 20 d’octubre de 2020.

4. Línies d’actuació

Direcció de Promoció Econòmica

Servei d’Ocupació i Empresa

4.1. Aprovació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’execució del programa Treball i Formació COVID.

4.2. Aprovació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’execució del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats.

4.3. Aprovació del Fons de prestació de la Diputació de Barcelona per al reforç extraordinari dels Serveis Locals d’Ocupació.

4.4. Aprovació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a l’execució de la segona edició del Projecte Competlab.

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

4.5. Convocatòria 15a edició dels Premis Puig i Cadafalch i 10a edició de les 48 Hores Open Puig i Cadafalch.

5. Propostes a la Junta de Govern.

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

5.1 Donar per assabentat de la sentència d’apel·lació del TSJC, que desestima recurs interposa contra sentència del Jutjat contenciós Administratiu núm. 5, que desestima el recurs contra el decret que ordenava la retirada de rètol publicitari a Crta Nacional 40-42.

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5.2 Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de reordenació volumètrica conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí.

6. Proposta al Ple Municipal.

Direcció de Promoció Econòmica

Servei d’Ocupació i Empresa

6.1 Ratificació pel Ple de la Corporació del decret d’esmena de les bases reguladores i de la convocatòria d’ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d’interessos derivats de les operacions de crèdit subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID-19.

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

6.2 Imposició de sanció per infracció urbanística molt greu en sòl no urbanitzable a la finca situada a Veïnat de Mata, 15, Polígon 9, Parcel·la 65, per la realització de diverses obres sense títol habilitant no legalitzables.

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6.3 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació MPG 107 de regeneració urbana de l’entorn del carrer Biada i carrer Goya.

6.4 Aprovació de les actes de delimitació del terme municipal amb Argentona, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres, promogut per la Direcció General d’Administració Local i el suport tècnic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

7. Precs i Preguntes.

 

Xavier Deumal Domínguez

Secretari de la CIM de Desenvolupament Urbà i Econòmic

Mataró, 22 d'octubre de 2020