Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (05/11/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (05/11/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Data: 5 de novembre de 2020

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l’acta número 5 de la sessió ordinària del dia 22 d’octubre del 2020

2. Donar compte dels decrets signats de l'Àrea d’Administració General i Bona Governança

3. Línies d’actuació

4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4. 1. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per EMF

4. 2. Aprovació OOP 2020

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5. 1. Seguiment del 3r trimestre 2020 del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri el juny de 2012 i aprovada la seva revisió pel Ple del 25 de setembre de 2013 i posterior modificació de les condicions financeres en el 2019.

SERVEI D’INGRESSOS

5. 2. Ratificació del decret núm. 6844, de 22 d'octubre, de reducció de quotes del padró de la taxa per l’ocupació de la via pública.

5. 3. Ratificació del decret núm. 6843, de 22 d'octubre, de reducció de quotes del padró del preu públic per la gestió dels residus comercials.

5. 4. Ratificació del decret núm. 7047, de 30 d'octubre, de reducció del cànon municipal de diverses concessions demanials.

 

Immaculada Pruna Ribas

Secretària

Mataró, 2 de novembre de 2020