Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament Urbà i Econòmic (26/05/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament Urbà i Econòmic (26/05/2020)

Dia
Hora
Lloc
Telemàticament
Organisme

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

Caràcter sessió: ORDINARI

Data i hora: 26/05/2020 09:30

Lloc: Telematicament

 

1. Aprovació de l’acta número 4 de la sessió ordinària del dia 5 de maig de 2020.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic.

Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 30 d’abril i el 19 de maig de 2020.

4. Línies d’actuació

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç i Servei de Llic[encies d’Obres i Activitats

4.1. Informació de la relativa a la desescalada en l’activitat econòmica.

4.1.1. Reobertura de mercats no sedentaris.

4.1.2. Obertura de terrasses en fase 1.

4.1.3 Obertura guinguetes de la platja.

5. Propostes a la Junta de Govern.

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5.1. Aprovació inicial de l’expedient PU-146 Projecte d’electrificació fase 1 del projecte d’Urbanització de la UAd- 83 Lepanto-Churruca el Rengle.

5.2. Aprovació inicial de l ́expedient PU-147 Projecte d ́electrificació fase 2 illa 1 del projecte d’urbanització de la Uad-83 Ernest Lluch-Valldeix.

5.3. Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, de 24.04.2020, que desestima el recurs 291/217, interposat contra els Projectes d’urbanització  sector el Sorrall fase 1 i fase 2.

6. Proposta al Ple Municipal.

6.1 Aprovació provisional de la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla general d’ordenació MPG 106, relativa al Títol II. Paràmetres comuns de l’edificació i d’ús i articles 52 i 53 del Títol I.

7. Precs i Preguntes.

 


El Secretari de la CIM de Desenvolupament Urbà i Econòmic.
Xavier Deumal Dominguez