Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (06/02/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (06/02/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta número 2 de la sessió ordinària del dia 23 de gener de 2020.

2. Donar compte dels decrets signats de l´Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró.

3. Línies d’actuació

4. Propostes a la Junta


SERVEI D’INGRESSOS

4.1. Donar compliment a la sentència de 17 d'abril de 2019 del Jutjat Contenciós núm. 9 de Barcelona, que
estima parcialment el recurs interposat per la mercantil DENSER PROMOCIONS, SLU contra quatre
liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4.2. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada
per MFBV

4.3. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada
per JPC

4.4. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ARV.

4.4 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada
per JOR.

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

4.5 Modificació de l’oferta d’ocupació pública 2019.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Donar compte de l’informe de seguiment 4rt trimestre 2019 del Pla d’Ajust.

5.2 Donar compte de l'informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la
morositat, corresponent al quart trimestre del 2019.

 

6. Precs i preguntes

 


La secretària
Immaculada Pruna Ribas