Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (07/05/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (07/05/2020)

Dia
Hora
Lloc
Skype
Organisme

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

Caràcter sessió: ORDINARI

Data i hora: 07/05/2020 11:00

Lloc: Skype

 

 

1. Aprovació de l ́acta número 6 de la sessió ordinària del 16 d ́abril del 2020.

2. Donar compte dels decrets signats de l ́Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d ́actuació.

3.1 Moció conjunta de tots els grups municipals per reduir l ́assignació als grups municipals corresponent al mes de maig de 2020.

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1. Donar compte de l ́informe d ́execució pressupostària corresponent al primer trimestre del 2020.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Donar compte del seguiment del 1er trimestre del Pla d ́Ajust .

5.2 Informació trimestral de la morositat corresponent al primer trimestre del exercici 2020.

5.3 Donar compte del decret número 2314, de data 1 d ́abril de 2020, relatiu a l ́aprovació de la relació de factures de l ́exercici 2019, que varen entrar en el registre general en l ́exercici 2020.

6. Precs i preguntes

 

La secretària

Immaculada Pruna Ribas