Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (20/02/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (20/02/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró.
Organisme

Ordre del dia


Tipus de la sessió
: CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
Caràcter sessió: ORDINARI
Data i hora: 20/02/2020 09:00
Lloc: Sala de reunions del Carreró.


1. Aprovació de l’acta número 3 de la sessió ordinària del dia 6 de febrer de 2020.

2. Donar compte dels decrets signats de l’Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró.

3. Línies d’actuació

3.1 Pla de Tresoreria


4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.2 Aprovar adquisició, a títol onerós, en exercici del dret tanteig-retracte, d’un habitatge situat a Mataró, del què és titular l’entitat SAREB

4.3 Aprovar adquisició, a títol onerós, en exercici del dret tanteig-retracte, d’un habitatge situat a Mataró, del què és titular l’entitat BIENES RAIXES PENTAGONO 5, SL

4.4 Aprovar adquisició, a títol onerós, en exercici del dret tanteig-retracte, d’un habitatge situat a Mataró, del què és titular l’entitat CRITERI CAIXA, SAU

4.5 Aprovar adquisició, a títol onerós, en exercici del dret tanteig-retracte, d’un habitatge situat a Mataró,
del què és titular l’entitat BUILDINGCENTER, SAU

4.6 Aprovar adquisició, a títol onerós, en exercici del dret tanteig-retracte, d’un habitatge situat a Mataró, del què és titular l’entitat BUILDINGCENTER, SAU

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.7 Proposta actualització Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Mataró.


5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Acceptar desistiment cessió finca municipal antiga escola Menéndez Pelayo

5.2 Desafectar un immoble situat a l’antic edifici de mestres.

5.3 Aprovació de l’expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2020 per despeses previstes pels danys a l’espai públic i als equipaments municipals derivats dels efectes del temporal “Glòria”


SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.4 Cessió en comodat del fons documental de la fàbrica Marfa


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.5 Proposta d’aprovació de l’acord assolit a la Mesa sectorial de la Policia Local de 18 de desembre de 2019, relatiu al calendari de torns de vacances del Servei de la Policia Local


6. Precs i preguntes

 


La secretària
Immaculada Pruna Ribas