Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (25/06/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (25/06/2020)

Dia
Hora
Lloc
Videoconferència - Zoom
Organisme

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

Caràcter sessió: ORDINARI

Núm: 11

Data i hora: 25/06/2020 09:00

Lloc: Zoom


1. Aprovació de l ́acta número 10 de la sessió ordinària del 11 de juny del 2020.

2. Donar compte dels decrets signats de l ́Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d ́actuació.

3.1 Avantprojecte modificació pressupostària 2020


4. Propostes a la Junta


SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1 Aprovar el contracte de donació d ́un fons documental de l ́Escola de Dansa de la Sra, Enriqueta Aluma a l ́Ajuntament de Mataró.


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D ́INGRESSOS

4.2 Donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en virtut de la qual estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 366/2019-E, interposat per IPD i SOS contra el decret núm. 7265, de 20 de setembre de 2019, en virtut del qual es va declarar inadmissible a tràmit el recurs de reposició interposat contra la liquidació núm. 4139610, de quota 1.686,34 euros, de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)


SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.3 Ratificació del desistiment de l’adquisició de 3 pisos dret de tanteig.


5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4059/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de material d’oficina necessari pel dispositiu de lliurament de les targetes   menjador.

5.2 Donar compte del Decret d'Alcaldia 3672/2020, de 6 de juny, del Contracte d’emergència del servei de treballs de pintura de senyalització a la calçada.

5.3 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4058/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de 30.000 mascaretes FFP2.

5.4 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4060/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de gel hidroalcohòlic.

5.5. Donar compte del Decret d'Alcaldia 4064/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de 20.000 mascaretes.

5.6 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4070/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de material bàsic de papereria per als infants de famílies vulnerables per poder realitzar treball escolar a casa.

5.7 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4071/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de mascaretes quirúrgiques.

5.8 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4062/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de guants nitrils.

5.9 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4065/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de material de papereria bàsic als infants de famílies vulnerables per tal de  poder realitzar treballs escolars.

5.10 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4066/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament d’una cabina d’ozonització de roba

5.11 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4109/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de diferent material per evitar el risc de contagi per l’exposició del COVID19 – gtm 19329

5.12 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4110/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de material vari per evitar el risc de contagi per l’exposició del COVID19 –  gtm 19330

5.13 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4107/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de test serològics i la seva gestió sanitària – gtm 19359

5.14 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4108/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de filtres i mascaretes per evitar el risc de contagi per l’exposició del  COVID 19 – gtm 19360

5.15 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4120/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament guants nitrils reforçats i guants de látex – gtm 19334

5.16 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4115/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de mascaretes quirúrgiques i mascaretes KN95 – gtm 19335

5.17 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4121/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de 25 test COVID – gtm 19336

5.18 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4119/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de 30 lliteres per l’Espai Gatassa per acollir a les persones sense sostre  durant l’estat d’alarma – gtm 19501

5.19 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4116/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de mascaretes ffp2 i polvoritzadors higienitzants per superficies – gtm  22731

5.20 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4114/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de viseres facials i mascaretes – gtm 22732

5.21 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4117/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de mampares de metacrilat i màscares de protecció facial – gtm 22733

5.22 Donar compte del Decret d'Alcaldia 4118/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de 3 termometres infrarrojos – gtm 22737


6. Precs i preguntes

 


La secretària
Immaculada Pruna Ribas