Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (27/08/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (27/08/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
1 Tipus de la sessió: CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
Caràcter sessió: ORDINARI
Núm: 13
Data i hora: 27/08/2020 09:00
Lloc: Zoom

1. Aprovació de l´acta número 12 de la sessió extraordinària del 9 de juliol del 2020.
2. Donar compte dels decrets signats de l´Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró.
3. Línies d´actuació.
4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
4.1 Informe d'execució pressupostària 2n trimestre 2020

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA
4.2 Sol·licitud compatibilitat segona activitat privada GGR
4.3 Sol·licitud compatibilitat segona activitat privada CVC
5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI D´INGRESSOS
5.1.Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de 9 liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada pels senyors CAB, NAB i AAB (2019/000001098).
5.2.Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de 7 liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per la senyora JBA. (2019/000016503).
5.3.Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de la liquidació núm. 4075051, de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per la mercantil ALISEDA, SAU (2019/000016557).
5.4.Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de la liquidació núm. 4137892, de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per la mercantil BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA (2019/000019999).
5.5.Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de La liquidació núm. 3947807, de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada pel senyor MHR (2019/000027493).

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.6 Donar compte del seguiment pla d'ajust 2n trimestre 2020
5.7 Donar compte de l´informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre de 2020.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.8 Donar compte del decret d’alcaldia 4866/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de software informàtic – gtm 27627
5.9 Donar compte del decret d’alcaldia 4612/2020, de 7 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de 20.000 mascaretes quirúrgiques. – gtm 27558
5.10 Donar compte del decret d’alcaldia 4733/2020, de 10 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de hardware informàtic. – gtm 27625
5.11 Donar compte del decret d’alcaldia 4862/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de software informàtic. – gtm 27629
5.12 Donar compte del decret d’alcaldia 4859/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de hardware informàtic. – gtm 27630
5.13 Donar compte del decret d’alcaldia 4861/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel servei d’implementació de software informàtic. – gtm 27631
5.14 Donar compte del decret d’alcaldia 4869/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de software informàtic. – gtm 27632
5.15 Donar compte del decret d’alcaldia 4987/2020, de 21 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de hardware informàtic. – gtm 27633
5.16 Donar compte del decret d’alcaldia 4867/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pelsubministrament de hardware informàtic. – gtm 27635

5.17 Donar compte del decret d’alcaldia 4989/2020, de 21 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de hardware i software informàtic. – gtm 27636
5.18 Donar compte del decret d’alcaldia 4863/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de software informàtic. – gtm 27637
5.19 Donar compte del decret d’alcaldia 4860/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de material pel dispositiu humà necessari pel control de l’aforament a les platges de Mataró. – gtm 28088
5.20 Donar compte del decret d’alcaldia 4984/2020, de 21 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de gel hidroalcohòlic. – gtm 29619
5.21 Donar compte del decret d’alcaldia 4983/2020, de 21 de juliol, del Contracte d’emergència pelsubministrament de mascaretes quirúrgiques. – gtm 29984
5.22 Donar compte del decret d’alcaldia 4865/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pelsubministrament de 55.000 mascaretes KN95. – gtm 29687
5.23 Donar compte del decret d’alcaldia 4979/2020, de 21 de juliol, de Modificació contracte d’emergènciaper servei d’intervenció comunitària per informar sobre les mesures vigents per a la contenció de lapandèmia. – gtm 25591
5.24 Donar compte del decret d’alcaldia 4981/2020, de 21 de juliol, de Modificació del contracte d’emergència pel subministrament de crema solar pels informadors que hi haurà a les platges per informar a la ciutadania de les noves normes de distanciament soci l acordades per la lluita contra el COVID 19. –
gtm 26025
5.25 Donar compte del decret d’alcaldia 4985/2020, de 21 de juliol, de Modificació contracte d’emergència pel subministrament d’una cabina d’ozonització de roba. – gtm 22730

La secretària
Immaculada Pruna Ribas