Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació del Territori (22/12/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació del Territori (22/12/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 22 de desembre de 2020

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l’acta número 4 de la sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2020

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic

Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 18 de novembre i el 15 de desembre de 2020.

4. Línies d’actuació

Direcció de Promoció Econòmica

Servei d’Ocupació i Empresa

4.1. Darreres resolucions sobre subvencions Servei Ocupació de Catalunya

4.2. Informació relativa al Pla d’Impuls del Centre

4.3. Estat projecte Blueact

4.4. Atorgament de la llicència de bars als establiments d’oci nocturn

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

4.5. Modificacions de planejament al sector de Vallverich. Modificació Pla General i Modificació Pla Parcial

5. Propostes a la Junta de Govern

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

5.1. Donar compliment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima en part el recurs d’apel·lació 256/2019 i el recurs ordinari 470/2016 jca 3, anul·la l’acte recorregut sens perjudici d’aprovar un nou compte de liquidació definitiu de la reparcel·lació de la UA-72 Can Quirze.

5.2. Donar compliment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en recurs acumulat 111/2017, desestima l'interposat per l’Ajuntament i estima en part l'interposat per l’expropiat, contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya d’apreuament de la finca rda.Bellavista, 24 (El Sorrall).

6. Proposta al Ple Municipal

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6.1. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de l’expropiació d’una superfície de zona verda de la finca ctra. de Barcelona, 97, propietat de Tersicia SA.

7. Precs i Preguntes

 

Xavier Deumal Domínguez

El Secretari de la CIM de Desenvolupament Urbà i Econòmic.

Mataró, 17 de desembre de 2020