Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (26/02/2020)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (26/02/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Sessió ordinària del consell d'administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 26 de febrer a les 19.00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10, de Mataró.

1. Aprovació de l’acta corresponent a la reunió del consell d’administració del dia 29 de gener de 2020.

2. Proposta aprovació dels honoraris professionals per la direcció lletrada de la segona instància pel recurs d’apel·lació contra la sentència de data 7 d’octubre de 2019 dictada pel Jutjat de 1a Instància número 2 de Mataró, que va estimar la demanda interposada per la Sra. Montserrat Ortega contra PUMSA, en relació a l’operació de permuta formalitzada en l’escriptura pública de data 21 d’abril de 2009.

3. Proposta delegació de competències per l’adjudicació de les obres relatives al Projecte d’Urbanització del PMU-01d RONDA BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS I DE CARALT, ANNEX ENDERROC ILLA 2 (FINQUES 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.) i ANNEX ENDERROC ILLA 3 (FINQUES 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.).

4. Donar compte de l’adjudicació del concurs relatiu al subministrament de maquinària i sistemes de control d’accés per a l’aparcament de Plaça de Les Tereses gestionat per PUMSA i subministrament dels elements necessaris per a la integració tècnica dels sistemes de control i gestió de la resta d’aparcaments de la xarxa de PUMSA a la ciutat de Mataró; així com, el manteniment global dels equips, instal·lacions i sistemes.

5. Donar compte de l’aprovació/ratificació de la modificació del contracte adjudicat a COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA relatiu a l’execució de les obres del Projecte de reforma de l’aparcament de la Plaça de les Tereses.

6. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

7. Informació relativa a altres temes d’interès.

8. Sobrevinguts.

9. Precs i preguntes.

 

President del Consell d’Administració

Juan Carlos Jerez Antequera