Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (24/02/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (24/02/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
La Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 24 de febrer de 2020 a les 13.00 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 10 de febrer de 2020.

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARO

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Aprovar adquisició, a títol onerós, en exercici del dret tanteig-retracte, d’un habitatge situat a Mataró, del que és titular l’entitat SAREB.

4. Aprovar adquisició, a títol onerós, en exercici del dret tanteig-retracte, d’un habitatge situat a Mataró, del que és titular l’entitat BIENES RAIXES PENTAGONO 5, SL.

5. Aprovar adquisició, a títol onerós, en exercici del dret tanteig-retracte, d’un habitatge situat a Mataró del que és titular l’entitat CRITERI CAIXA SAU.

6. Aprovar adquisició, a títol onerós, en exercici del dret tanteig-retracte, d’un habitatge situat a Mataró, del que és titular l’entitat BUILDINGCENTER, SAU.

7. Aprovar adquisició, a títol onerós, en exercici del dret tanteig-retracte, d’un habitatge situat a Mataró, del que és titular l’entitat BUILDINGCENTER, SAU.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8. Proposta actualització Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Mataró.

 

L’Alcalde,
David Bote Paz