Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (26/10/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (26/10/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 26 d'octubre de 2020

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 13/10/2020

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

Secretaria General

3. Donar-se per assabentada de la sentència núm.165/2020 de 28-07-2020, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm 448/2019, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per la Sra. M. Sandra Castro López.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

4. Autoritzar, disposar i reconèixer les despeses del servei de recollida de residus i neteja viària i del passeig marítim i de les platges de Mataró, corresponents a part del mes de maig i dels mesos de juny, juliol i agost de 2020.

5. Donar compte de l’informe d’execució pressupostària corresponent al 3r. Trimestre 2020

PRECS I PREGUNTES

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica

6. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AOB.

David Bote Paz

L’Alcalde

Mataró, 22 d'octubre de 2020