Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (27/01/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (27/01/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
La Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 27 de gener de 2020 a les 13.00 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 23 de desembre de 2019.

2. DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARO

Servei de Secretaria General

3..Donar compliment a la sentència núm. 241/2019 de 18 de desembre del Jutjat Contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 128/2018-C contra la desestimació de la recamació de responsabilitat patrimonial presentada per M.C.G.F.

CIM QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Direcció d’Educació

4.. Donar compte del recurs de reposició interposat contra la resolució de concessió de subvencions per a centres educatius per desenvoupar programes de formació i inserció en el curs 2019-2020.


PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

5. .Aprovar la imposició de sancions a I.B.H. per la comissió d’una infracció molt greu i d’una de greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 248/19 GP)

6.. Aprovar la imposició de sancions a J.F.O. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 278/19 GP).

7.. Aprovar la imposició de sancions a M.R.M per la comissió d’una infracció molt greu i dues de greus en materia de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 291/19 GP).

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

8..Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CGM.

9. .Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IAP.

10.. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ATC.


L’Alcalde,

David Bote Paz