Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (28/12/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (28/12/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 28 de desembre de 2020

Hora: 11:30 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 14/12/2020

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Compres i Contractacions

3. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de bosses compostables i estandarditzades per a la recollida selectiva de residus, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 240.518,80 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 48795/2020).

4. Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró (Exp. 17282/2019).

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

5. Donar compliment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima en part el recurs d’apel·lació 256/2019 i el recurs ordinari 470/2016 jca 3, anul·la l’acte recorregut sens perjudici d’aprovar un nou compte de liquidació definitiu de la reparcel·lació de la UA-72 Can Quirze.

6. Donar compliment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en recurs acumulat 111/2017, desestima l'interposat per l’Ajuntament i estima en part l'interposat per l’expropiat, contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya d’apreuament de la finca Rda. Bellavista, 24 (El Sorrall).

PRECS I PREGUNTES

 

David Bote Paz

L’Alcalde

Mataró, 23 de desembre de 2020