Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (30/09/2021)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (30/09/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sala d'actes Pla d'en Boet
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta número 18 de la sessió ordinària del dia 16 de setembre de 2021.

2. Donar compte dels decrets signats de l'àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d'actuació

3.1 Avantprojecte modificació pressupostaria 2021.

3.2 Informació sobre la targeta de la deixalleria.

4. Propostes a la Junta de Govern

Direcció serveis econòmics

Serveis de compres i contractacions

4.1 Nul·litat definitiva del contracte de sistemes de seguretat amb càmeres al Pla d'en Boet i Rocafonda

4.2 Aprovar la indemnització corresponent a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS per un import de 23.054,15€, pel contracte dels serveis juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa dins els que està inclòs el servei de patis oberts a les Escoles.

Direcció de Recursos Humans

4.3 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AEM.

4.4 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RPR.

4.5 Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RLH.

4.6 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per SCG.

4.7 Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMN.

4.8 Denegació reconeixement segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per DZP.

5. Propostes al Ple

Direcció Serveis Econòmics

Serveis de Compres i Contractacions

5.1 Prorrogar els dos lots del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró pel mateix període que va durar l'estat d'alarma, és a dir 100 dies (durada estat d'alarma del 14 de març al 21 de juny de 2020).

5.2 Inici de la contractació de la concessió del servei del bar/restaurant de l'edifici del Cafè Nou.

5.3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d'atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 14.487.650,28  euros, IVA no inclòs, pels tres anys  de durada inicial  del contracte  (Exp. 2020/000051512) 

Servei de Gestió Econòmica

5.4 Actualització de l’inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Mataró, referida a 31/12/2020.

5.5 Donar compte Pla de control financer 2021-2022.

Servei d'Ingressos

5.6 Denegació de declaració de nul·litat ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per Bankia, SA (2019/000016551).

6. Precs i preguntes