Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (02/09/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (02/09/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 2 de setembre de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l' acta número 15 de la sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2021 i l' acta número 16 de la sessió extraordinària del dia 22 de juliol de 2021.

2. Donar compte dels decrets signats de l' Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d' actuació

4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Donar compte del seguiment de l’execució pressupostaria del segon trimestre de l’exercici 2021.

4.2 Aprovar factures del proveïdor Fundació Pere Tarrés per un import de 37.772,35 euros.

4.3 Aprovar factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 526.095,92 euros.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.4 Inici de l’expedient de contractació de la concessió del servei de bar a la piscina municipal de Mataró

4.5 Rectificació import pressupost de la contractació del servei de gestió de l´Escola Municipal de Música

4.6 Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de març de 2021, establint que la indemnització total que li correspon a l’empresa FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ per la suspensió del contracte del servei d’intervencions preventives comunitàries enmarcades en el Pla Municipal de Drogodependències, és de 6.301,08€, gtm 28993/2020

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.7 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MDDH

4.8 Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ATR.

4.9 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JPC.

4.10 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CAMDM.

4.11 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per GMR.

4.12 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AIR

4.13 Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per LGR

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Seguiment del 2n trimestre 2021 del Pla d' Ajust.

5.2 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre de 2021.

5.3 Aprovar factures del proveïdor FCC Medio Ambiente SA per un import 2.191.040,53 euros.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5.4 Modificació de l’article 21 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i de l’article 22 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral, per introduir-hi un nou permís de flexibilitat per menstruació o climateri

 

Fina Garcia Reina

La secretària suplent

Mataró, 30 d'agost de 2021