Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (13/05/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (13/05/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Caràcter sessió: ORDINARI

Data i hora: 13/05/2021 09:00

Núm.: 10

LLoc: Zoom

 

  1. Aprovació, si s' escau, de l'acta número 9 de la sessió ordinària del 29 d' abril de 2021.
  2. Dona compte dels decrets signats de l' Àmbit de Presidència, Boa Governança i Estratègia de Mataró.
  3. Línies d' actuació.
  4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.1 Aprovació oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2021 i modificació de l’oferta d’ocupació pública del 2020

4.2 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JEZG

4.3 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IHR

4.4 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RVLL

  1. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada  per Bankia, SA (2019/000025434).

5.2 Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de dues liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada  per F.B.M. (2019/000026414).

5.3 Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de dues liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada  per A.F.F. (2019/000041840).

 

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.4 Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i convocatòria de licitació del del servei de neteja dels edificis municipals de l´Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporànea, Promocions Urbvanístiques de Mataró, S.A. i el parc Tecnocapus Mataró, amb mesures ambientals i de caràcter socialment responsable.per procediment obert i subjecte a regularització harmonitzada

 

 

  1. Precs i preguntes

 

La secretària

Immaculada Pruna Ribas