Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (25/03/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (25/03/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 25 de març de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

1.1. Donar compte de la Sentència núm. 30/2021, d’1 de febrer de 2021, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm.9 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Sr. Rafael Amoedo Otero.

1.2. Donar compte del Decret núm. 14/2021, d’11 de febrer de 2021, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm.5 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Juan Antonio Martin Fernandez.

1.3. Donar compte del Decret núm. 4/2021, de 15 de gener de 2021, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm.6 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Juan Castillo Morte.

1. 4. Donar compte del Decret núm. 25/2021, de 5 de febrer de 2021, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm.4 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Manuel Maldonado Lirola.

1.5 Donar compte del Decret núm. 8/2021, d’1 de febrer de 2021, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm.7 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Francisco Salvador Cortés Box.

1.6 Donar compte del Decret núm. 4/2021, de 14 de gener de 2021, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm.5 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Eduard Segura Olivares.

1.7 Donar compte del Decret núm. 54/2020, de 22 de desembre de 2020, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm.8 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Antonio Aranda Muñoz.

1.8 Rectificació error material contingut a l´acord Junta de Govern Local de data 06/11/2017, sobre  sol·licitud compatibilitat Sra. Eva Higueras Massó

2. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

2.1. Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar una operació de crèdit a llarg termini, d’import 2,6 M €.

2.2. Aprovació dels documents comptables corresponents a les factures de FCC MEDIO AMBIENTE, SA del servei de recollida de residus, neteja viària del passeig marítim i de les platges de Mataró corresponents a la regularització del desembre 2020 i gener i febrer 2021.

2.3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2020.

2.4. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost i de les bases d’execució de l’exercici 2021

2.5. Aprovació dels contractes programes entre l’Ajuntament de Mataró i les seves entitats dependents: Aigües de Mataró, SA, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, l’EPEL Parc Tecnocampus Mataró i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme per al període 2021-2024.