Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (14/07/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (14/07/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Data: 14 de juliol de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 23 de juny de 2021

2. Donar compte dels decrets signats a l'Àrea de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència

3. Línies d'actuació

Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

1. Seguiment de la pandèmia COVID-19 (indicadors, mesures i vacunació)

Policia Local

1. Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de places vacants

2. Creació de canals d'informació ciutadana a les xarxes socials

4. Junta de Govern Local

Servei 'Assessorament i Gestió

1. Imposar a O.G, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar d'assegurança de responsabilitat civil i 300,52 euros per dur el gos sense morrió a la via pública.

2. Imposar a G.P.M, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar d'assegurança de responsabilitat civil i 300,52 euros per dur el gos sense morrió a la via pública.

3. Imposar a R.D.M, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar d'assegurança de responsabilitat civil, 300,52 euros per dur el gos sense morrió a la via pública i 300,52 per la manca d’identificació del gos amb microxip.

4. Desestimar les al·legacions presentades a la proposta de resolució en matèria de gossos potencialment perillosos,per C.S.C i imposar una sanció de 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència i 3.001,00 euros per no disposar d'assegurança de responsabilitat civil.

5. Desestimar el recurs de reposició presentat per J.T.M, en matèria de gossos potencialment perillosos, contra l'acord pel qual s'imposaven les següent sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil, 3.001,00 euros per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública i 300,52 euros per la manca d'identificació del gos amb microxip.

6. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 187/2021, de 23 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 410/2019-A contra la resolució dictada el 25 de juliol de 2019 pel Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern.

5. Temes sobrevinguts

6. Precs i preguntes

 

Joanna Frutos García

Secretària

Mataró, 9 de juliol de 2021