Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Sostenibilitat i Espais Públics (28/05/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Sostenibilitat i Espais Públics (28/05/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Ordre del dia

Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 28 d´abril de 2021 i de la sessió especial de 14 de maig de 2021.
1.Donar compte dels decrets signats a l´Àrea de Qualitat Urbana: Sostenibilitat i Espais Públics.

2.Línies d´Actuació
Equipaments Municipals
1- Donar compte del Projecte Executiu de rehabilitació de les façanes de l´edifici de l´Ajuntament, amb un pressupost d´execució per contracte de 382.119,91 euros (21% IVA inclòs).
2. Donar compte del Projecte bàsic d´execució de la renovació de la gespa artificial dels camps municipals de futbol El Camí del Mig i Rocafonda, amb un pressupost d´execució per contracte de 548.913,35 euros (21% Iva inclòs).
3. Donar compte del Projecte bàsic i executiu d´execució de la coberta de l´Escola Bressol de Cerdanyola, amb un pressupost d´execució per contracte de 80.654,75 euros (21% d´IVA inclòs).

4. Donar compte del Projecte Modificat per a la restauració del sostre de la sala de pintures de Can Palauet, amb un pressupost d´execució per contracte de 55.357,46 euros (21% d´IVA inclòs).

Espais Públics
1. Donat compte del Projecte d´actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública, any 2021, amb un pressupost d´execució per contracte de 820.000,00 euros (21% d´IVA inclòs).
2. Donar compte de la Memòria Valorada de renovació de l´enllumenat de la Pl. Sta. Anna de Mataró, amb un pressupost d´execució per contracte de 13.873,00 euros (21% d´IVA inclòs).


Mobilitat
1. Donar compte del Projecte de millora de la mobilitat i la seguretat viària del Polígon Industrial Pla d´en Boet de Mataró, amb un pressupost d´execució per contracte de 236.115,25 euros (21 d´IVA inclòs).

2. Donar compte de Val Setmanal Centre Educatiu, promogut per PUMSA, pels aparcaments de la Pl. de les Tereses i Parc Central-Recinte Firal, amb conveni amb els diferents centres escolars pròxims als aparcament.

3. Donar compte de «Mataró, Ciutat 30».

Desenvolupament Sostenible

1- Donar compte del Projecte d´instal·lació fotovoltaica de 100 kWn per autoconsum compartit a través de xarxa en la coberta de la pista poliesportiva de Cerdanyola a Mataró, amb un pressupost d´execució per contracte de 176.961,06 euros (21% d´IVA inclòs).

Junta de Govern Local 

Equipaments Municipals

1- Aprovació inicial del Projecte Modificat d´urbanització de la Rda. Bellavista de Mataró, promogut per AMSA, amb un pressupost d´execució per contracte de 2.047,372,53 euros (IVA inclòs).

2. Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma i rehabilitació de l´edifici de la plaça Espanya, amb un pressupost per coneixement de l´administració de 1.665.272,27 euros (21% IVA inclòs).

Espais Públics

1. Acceptació dels nous preus de tractament de residus del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i aprovació de la despesa prevista per a l´any 2021 i per import de 3.579.543,97 euros (21% d´IVA inclòs).

Propostes al Ple Municipal 

Equipaments Municipals
1.Aprovació inicial del Projecte constructiu d´implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa Maria de Cirera Les Sureres, amb un pressupost d´execució per contracte de 3.307.561,43 euros (21% d´IVA inclòs).

1. Temes sobrevinguts.
2. Precs i preguntes.