Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació del Territori (23/03/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació del Territori (23/03/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 23 de març de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l’acta número 2 de la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2021

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic

Donar compte dels decrets signats de l’àrea de desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 17 de febrer i el 16 de març de 2021.

4. Línies d’actuació

Direcció de Promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

4.1. Setmana de la Natura

4.2. Fase II del PiC. Intervenció de l’espai urbà: remodelació del paviment de la Pl. Santa Anna i Fira de Sant Jordi

5. Propostes a la Junta de Govern

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

5.1. Donar per assabentat de la sentència de Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona de desestimació contra decret d’inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística amb costes, en recurs 152/18D.

5. 2. Donar per assabentat de la sentència 333/2019 de 21.11.2019 interposat per ANDROMINES, SCP 8recurs ordinari 464/2017-A).

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5.3. Aprovació inicial de la Modificació puntual segona del Pla parcial Vallveric

6. Propostes al Ple Municipal

Direcció d’Urbanisme

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6.1. Aprovació inicial de la Modificació puntual segona del Pla d’ordenació sector Vallveric

6.2. Aprovació provisional del Pla de millora urbana de reordenació volumètrica conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí

6.3. Aprovació del Text refós del Nou Pla de millora urbana àmbit 1a Torre Barceló

7. Precs i preguntes

 

Pilar Martí Camps

La Secretària

Mataró, 18 de març de 2021