Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Económica i Creació d'Ocupació i Desenvolupament del Territori. Sessió ordinaria (21/12/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Económica i Creació d'Ocupació i Desenvolupament del Territori. Sessió ordinaria (21/12/2021)

Dia
Hora
Lloc
Centre Cívic Pla d’en Boet
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


1. Aprovació de l’acta número 13 de la sessió ordinària del dia 23 de novembre de 2021.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic. Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 17 de novembre i el 14 de desembre de 2021.

4. Línies d’actuació

Direcció de Promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

4.1 Concessió d’ajuts del projecte “Aixequem Persianes, per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat, per a l’exercici 2021 Servei d’Ocupació i Empresa

4.2 Resolució convocatòria SOC 2021 Treball i Formació Joves tutelats.

4.3 Resolució convocatòria SOC 2021 Treball i Formació DONA-MG54.

4.4 Resolució convocatòria SOC 2021 Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.

5. Propostes a la Junta de Govern

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

5.1 Donar per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 3324, de 6 de juliol de 2021, que declara desestimar el recurs contenciós-administratiu interposat pel MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA- DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CATALUNYA contra la resolució del director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya, de data 28.01.2019, per la qual s’autoritzava a l’Ajuntament de Mataró a ocupar el domini públic marítim per terrasses sobre el passeig marítim vinculades a establiments de restauració.

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5.2 Donar compliment a la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, de 14 d’octubre de 2021, en incident d’execució de sentència núm. 8/2021, en relació a l’anul·lació del decret d’aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu de la reparcel·lació de la UA-72 de Can Quirze.

6. Propostes al Ple Municipal

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6.1 Aprovació definitiva de l’Estudi Detall de la regularització profunditat edificable al c. Velázquez núm. 71, d’iniciativa privada.

7. Precs i Preguntes.