Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal: Sostenibilitat i Espais Públics (27/01/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal: Sostenibilitat i Espais Públics (27/01/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 27 de gener de 2021

Hora: 11:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2020

2. Donar compte dels decrets signats a l'Àrea de Qualitat Urbana: Sostenibilitat i Espais Públics

3. Línies d'actuació

Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic

1. Adhesió a l'Associació de Municipis per l´Energia Pública

2. Conveni de col·laboració amb l'Associació Agrícola Cinc Sènies, Mata, Valldeix

Espais Públics

1. Projecte d'urbanització de les cruïlles de la Rda. Països Catalans amb els carrers d'Hèl·lade i Riera de Cirera

2. Projecte d’Eixamplament i millora de la carretera BV-5031

Mobilitat

1. Donar compte de la reunió de l'Alcalde i l'Hble. Sr. Francesc Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en data 12 de gener de 2021, amb relació a les al·legacions presentades al PDI i PDU.

2. Evolució passatgers 2020 Mataró Bus

4. Temes sobrevinguts

5. Precs i preguntes

 

Maria Isabel de Lecea Flores de Lemus 

Secretària

Mataró, 22 de gener de 2021