Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) Sessió Extraordinària (28/12/2021)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) Sessió Extraordinària (28/12/2021)

Dia
Hora
Lloc
Videoconferència
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

ÚNIC.- En relació al contracte per la transmissió onerosa d’un dret de superfície sobre els solars del carrer Alella 1 i carrer Llevantina 13-15 de Mataró, per destinar-los a dues promocions d’habitatge en règim de lloguer, es proposa:

1. Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de la constitució del dret de superfície.

2. Aprovar el plec de clàusules particulars que regirà l’esmentat contracte.

3. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

4. Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.