Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència. Sessió ordinària(28/04/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència. Sessió ordinària(28/04/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 28 d'abril de 2021

Hora: 9:15 h

Sessió ordinària

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

Ordre del dia
1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 24 de març de 2021 i de l´acta de la sessió
extraordinària de 7 d´abril de 2021.
2. Donar compte dels decrets signats a l´Àrea de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència.

3. Línies d´actuació


Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència
1. Retorn del procés de consulta pública prèvia a l´elaboració de l´Ordenança de Civisme i Convivència.
2. Seguiment de la pandèmia COVID-19.

Policia
1. Estat de la seguretat a la ciutat.
2. Seguiment d´ocupacions.

Benestar Animal
1. Plec de clàusules tècniques per a la contractació del servei de recollida, acollida, custòdia i assistència dels animals de companyia (gossos, gats i fures) abandonats, perduts, comissats o ensalvatgits i el control de les colònies de gats ferals.
2. Redacció del projecte del nou Centre d´Acollida d´Animal de Companyia.
3. Protocol de gestió de les colònies de gats ferals urbans.

1. Junta de Govern Local.
Servei d´Assessorament i Gestió
Imposar una sanció de 2.404,06 euros a M.H.C, per la comissió d´una infracció molt greu consistent en la manca de llicència i una sanció de 300,52 euros per portar el gos sense morrió. Ref. 2020/000039098 (Exp. 209-20 gp).

2. Imposar una sanció de 2.404,06 euros a M.L.R per la comissió d´una infracció molt greu, per manca de llicència, una sanció de 3.001,00 euros per manca d´assegurança de responsabilitat civil, una sanció de 300,52 euros per portar el gos sense morrió i una sanció de 300,52 euros per portar el gos sense identificar amb microxip. Ref. 2021/00002277 (Exp. 34-21 gp).


3. Imposar una sanció de 2.406,06 euros a I.M.R, per la comissió d´una infracció molt greu, per manca de llicència, una sanció de 3.001,00 euros, per manca d´assegurança de responsabilitat civil, una sanció de 300,52 euros per portar el gos sense morrió. Ref.2020/000055204 (Exp. 456-20 gp).

4.Imposar una sanció de 300,52 euros a Y.R.H, per la comissió d´una infracció greu consistent en portar el gos sense morrió. Ref. 2020/00008872 (Exp. 101-21 gp).
5. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 99/2021, de 4 de març de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 310/2020-A, contra la resolució dictada el 9 de juliol de 2020 per la regidora delegada de Seguretat Pública, que resol desestimar el recurs de reposició interposar contra la sanció, per import de 600 euros, en relació a l´expedient administratiu
1900000765, per no haver donat compliment a l´obligació d´identificació del conductor.

1. Temes sobrevinguts.
2. Precs i preguntes

 

Joanna Frutos García

Secretària

Mataró, 23 d'abril de 2021