Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Sostenibilitat i Espais Públics (28/04/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Sostenibilitat i Espais Públics (28/04/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 28 d'abril de 2021

Hora: 11:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 24 de març de 2021.
2. Donar compte dels decrets signats a l´Àrea de Qualitat Urbana: Sostenibilitat i Espais Públics.
3. Línies d´actuació
4. Direcció de Sostenibilitat i Espais Públics
1. Conveni Marc de col·laboració entre l´Ajuntament de Mataró i l´Associació Agrària Cinc Sènies-Mata Valldeix.
2. Adhesió de l´Ajuntament de Mataró a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.
3. Proposta de resolució provisional d´atorgament d´una subvenció a favor de l´Ajuntament de Mataró, per un import de 3.479.949,82 euros, en el marc de la convocatòria adreçada als ens locals de Catalunya per a la realització de projectes pilot de compra pública d´innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals (FEDER).

5. Equipaments Municipals
1. Donar compte de la “Memòria Valorada d’instal·lació de sistemes de seguretat vertical per a l’accés a les cobertes de dos equipaments educatius (Escola de Cirera i Escola Josep Manuel Peramàs)”, amb un pressupost d’execució per contracte de 24.588,65 € (21% d’IVA inclòs).

2. Donar compte de la “Memòria Valorada d’Instal·lació de nou reg a la zona d’hivernacles de l’Escola de les Aigües”, amb un pressupost d’execució per contracte de 13.414,37 € (21% d’IVA inclòs).

3.Donar compte de la “Memòria Valorada per a la substitució de la junta de dilatació a la coberta del poliesportiu Teresa Maria Roca”, amb un pressupost d’execució per contracte de 13.883,82 € (21% d´IVA inclòs).

4.Donar compte de la “Memòria Valorada de nous tancaments de seguretat a l’Institut-Escola
Àngela Bransuela”, amb un pressupost d’execució per contracte de 16.672,36 € (21% d´IVA inclòs).


5. Donar compte de la “Memòria Valorada de nous tancaments de seguretat a l’Institut-Escola Mar Mediterrània”, amb un pressupost d’execució per contracte de 33.690,14 € (21% d´IVA inclòs)

6. Donar compte del “Contracte de servei de manteniment de les instal·lacions d’alarmes d’intrusió, incendis i sistemes d’evacuació dels edificis municipals”, per un import de 176.151,80 euros (IVA inclòs).

6. Espais Públics
1. Donar compte del “Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels quadres BP i M de la ciutat de Mataró”, amb un pressupost d’execució per contracte de 136.470,76 € (21% d’IVA inclòs).
2.Donar compte del “Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels quadres EC, EF, CZ de la ciutat de Mataró”, amb un pressupost d’execució per contracte de 323.942,37 € (21% d’IVA inclòs).
3. Donar compte del “Projecte Modificat d’urbanització de la Ronda Bellavista de Mataró”, promogut per AMSA, amb un pressupost d’execució per contracte de 2.036.168,97 € (21% d’IVA inclòs).
4.Donar compte de la proposta d’adjudicació dels LOTS 1, 2 i 3 del contracte dels serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Mataró.

7. Mobilitat
1. Retorn de l´estat de tramitació de l´Ordenança de Mobilitat
8. Temes sobrevinguts.
9. Precs i preguntes

Maria Isabel de Lecea Flores de Lemus

Secretària

Mataró, 23 d'abril de 2021