Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (20/09/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (20/09/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns 20 de setembre de 2021, a les 13:00 hores, a la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 

ORDRE DEL DIA
  1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 6 de setembre de 2021.
  2. DESPATX OFICIAL

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans
  3. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per LCS.
  4. Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MFBV.
  5. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per EPC.

L’Alcalde,
David Bote Paz