Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (22/03/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (22/03/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 22 de març de 2021

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior de 8/03/2021

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Compres i Contractacions

3. Aprovar la indemnització corresponent al contracte pel Servei d’intervencions preventives comunitàries emmarcades en el Pla Municipal de drogodependències a l’empresa FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ per un import de 1.928,95 €.

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de l’enllumenat públic de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.182.344,40 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2020/000055686).

5. Desestimació del recurs de posició contra l’acord de Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2021 (2019/000003801).

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica

6. Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ATR

 

David Bote Paz

L’Alcalde

Mataró, 18 de març de 2021