Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comisió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (17/02/2022)

Escoltar

Comisió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (17/02/2022)

Dia
Hora
Lloc
Espai 9. Centre Cívic Pla d'en Boet
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació de l'acta número 3 de la sessió ordinària del dia 3 de febrer de 2022.

2. Donar compte dels decrets signats de l'àrea de l' Àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró

3. Línies d'actuació

4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 474.261,21 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000111689)

4.2 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de recollida, acollida, custòdia i assistència dels animals de companyia (gossos, gat i fures) abandonats, perduts, comissats o ensalvatgits, i el control de les colònies de gats ferals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 478.049,52 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000032718)

4.3 Adjudicació de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d’alarmes d’instrució, incendis i sistemes d’evacuació dels edificis municipals.

SERVEI D' INGRESSOS

4.4 Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 289/2019-J, interposat per ESCOLA PIA DE MATARÓ contra una liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

4.5 Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 274/2019-D, interposat per ESCOLA PIA DE MATARÓ contra una liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

4.6 Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 142/2017-2A, interposat per A.V.T. contra una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

4.7 Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 246/2021-A, interposat per FERSUNA 1973, SL contra una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Adjudicació contracte del servei d ́atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona (Exp. 2020/000051512)

6. Precs i preguntes